01Kredyty bankowe:

  • przygotowanie business planu,
  • przygotowanie wniosku kredytowego,
  • przygotowanie dokumentów dodatkowych.

Istnieje możliwość skontaktowania z jednym z kredytodawców

02Analizy finansowe:

  • analiza wskaźnikowa,
  • business plan,
  • prognozy rachunku zysków i strat, bilansu oraz przepływów pieniężnych.